Teeltvrije zone

Activiteitenbesluit milieubeheer en de teeltvrije zone.

Sinds 1 januari 2018 gelden er binnen milieubeheer strengere regels omtrent het spuiten dan wel bemesten van de gebieden.

Bij het telen van gewassen mag op de teeltvrije zone, de strook tussen de insteek van het oppervlaktewater en het geteelde gewas, niet hetzelfde gewas als op de rest van het perceel worden geteeld. Om de kwaliteit van het oppervlaktewater te beschermen is in het Activiteitenbesluit milieubeheer opgenomen hoe breed de teeltvrije zone moet zijn voor verschillende gewassen. Op de teeltvrije zone mogen niet gelijktijdig met de rest van het perceel gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, of mest worden uitgestrooid.

teeltvrije-zone-1

Hoe breed moet nu mijn teeltvrije zone zijn?

De teeltvrij zone is afhankelijk welk gewas er verbouwd wordt. Teeltvrije zone betekent dus niet dat er geen gewassen aanwezig mogen zijn, maar betekent dat er niet dezelfde gewassen aanwezig mogen zijn als er worden geteeld. Er mogen in de teeltvrije zone dus andere gewassen aanwezig zijn, maar deze mogen alleen pleksgewijs, met een afgeschermde spuitdop worden bespoten en niet worden bemest. Gras en hoogstamfruitbomen mogen wel in de teeltvrije zone aanwezig zijn. Hiervoor geldt dan wel een spuit- en mestvrije zone.

De breedte van de teeltvrije zone is afhankelijk van het gewas dat wordt geteeld:

  • Aardappelen, uien, bloembollen en bloemknollen, aardbeien, asperges, prei, schorseneren, sla, wortelen: 150 cm
  • Vaste planten en in neerwaartse richting te bespuiten boomkwekerijgewassen: 150 cm
  • Granen en graszaad: 50 cm
  • Overige gewassen en braakliggend land: 50 cm.

De breedte van het talud wordt als volgt gemeten:

Wanneer het talud breder is dan 3 meter verleent het waterschap toestemming om de teeltvrije zone te versmallen van 150 cm naar maximaal 50 cm. U kunt hiervoor een aanvraag indienen bij het waterschap.

teeltvrije-zone

Een en ander is opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer (AB), deze is wettelijk te lezen op:

Wetten.overheid.nl Paragraaf 3.5.3 Artikel3.78

Het Activiteitenbesluit (AB) bevat algemene milieuregels op het gebied van bodem, water en lucht. Wat betekend dit voor ons en voor u?

Om het geheel duidelijk weer te geven zijn er door de gezamenlijke organisaties (CLM, Nefyto, Unie van waterschappen, Agrodis en LTO Nederland) Toolboxkaarten gemaakt. De belangrijkste is: Activiteitenbesluit , de rest kunt u hier vinden en downloaden: http://www.toolboxwater.nl/toolbox

Ook is het geheel weergeven in een handige tabel, Tabel_teeltvrije_zone_2018.pdf