Stikstofgebruiksnormen 2022

Waarvoor heb ik dat nodig?

Voor het bemesten van landbouwgrond gelden maximumhoeveelheden stikstof, fosfaat en dierlijke mest. Deze gebruiksruimte berekent u zelf. Ook rekent u uit hoeveel stikstof u daadwerkelijk gebruikt.

Naast de berekening van gebruiksruimte voor stikstof, berekent u ook de gebruiksruimte voor fosfaat en dierlijke mest. Hoeveel u van elke soort mag gebruiken (de gebruiksruimte), hangt af van de hoeveelheid landbouwgrond, de grondsoort en wat u verbouwt.

Gewassen hebben meststoffen nodig voor een goede groei. Veelgebruikte meststoffen zijn fosfaat en stikstof, die onder andere in kunstmest en dierlijke mest zitten. Onbenutte meststoffen komen in de bodem en in het water terecht. Dit kan het milieu belasten. Om die belasting zo veel mogelijk te beperken is er een mestbeleid, waarin gebruiksnormen zijn vastgesteld voor deze stoffen.

De stikstofgebruiksnormen (kilo’s stikstof per hectare per jaar) zijn per gewas of gewasgroep vastgesteld.

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mestbeleid/mest/tabellen-en-publicaties/tabellen-en-normen

Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend.