Cumela

Wij zijn aangesloten bij de vakbond Cumela

Wat houd dat in?

Ruim 3.000 Nederlandse bedrijven in cultuurtechnische werken, grondverzet en infra, agrarisch loonwerk en meststoffendistributie vormen de cumelasector. CUMELA Nederland is hun brancheorganisatie.

Een team van zo’n 90 medewerkers ondersteunt – vanuit het secretariaat in Nijkerk – de cumelabedrijven met advies in brede zin: van algemene advisering voor de gehele cumelasector of ledengroepen tot en met individueel maatwerkadvies en begeleiding bij bedrijfsprocessen.

Door een continue dialoog met haar achterban houdt CUMELA Nederland volop feeling met de praktijk. De brancheorganisatie weet dus wat er speelt en is daarmee in staat om optimaal invulling te geven aan de individuele en sectorale belangenbehartiging. Door actief te participeren in diverse overlegstructuren wordt het beleid voor de cumelasector vormgegeven. Beleidsmedewerkers voeren daartoe overleg met overheden en andere beleidsbepalers. Bedrijvenadviseurs bezoeken frequent alle leden in hun regio. Deze eerstelijns adviseurs bieden goede raad maar ze vangen ook signalen op die belangrijk zijn voor beleidsontwikkeling. Met alle dagelijkse vragen over de bedrijfsvoering kunnen cumelabedrijven terecht bij de CUMELA-Ondernemerslijn.

Hierbij de algemene voorwaarden van Cumela:

Cumela-voorwaarden 2020