Grasland vernietigen

Grasland scheuren of vernietigen mag met grasland dat u gebruikt voor voerproductie of beweiding. Dit is grond die voor ten minste 50% met gras beteeld is. De regels op deze pagina gelden dus niet voor gras dat u gebruikt voor graszaad, graszoden, siergrassen of groene braak. Houdt u hobbydieren en gebruikt u grasland voor de beweiding van of voerproductie voor uw dieren? Dan gelden de regels voor grasland scheuren ook voor u.

1

Verboden.

2

Toegestaan, Stikstofbemesting mag allen wanneer uit een graslandvernietigingsmonster blijkt, dat het volggewas stikstofbemesting nodig heeft.

3

Toegestaan, voorwaarde is dat direct aansluitend een relatief stikstofbehoeftig gewas wordt geteeld (zie onderstaande lijst) Stikstofbemesting mag alleen wanneer uit het een graslandvernietigingsmonster blijkt, dat het volggewas stikstofbemesting nodig heeft. In het direct aansluitende gewas maïs, consumptieaardappelen of fabrieksaardappelen is, wordt de stikstofgebruiksnorm van het gewas (totaal-norm) op deze percelen met 65 kg N/ha gekort. Een graslandvernietigingsmonster is dan niet verplicht.

(dit betreft nog een voorgenomen wetgeving)

4

Toegestaan van 11 mei t/m 31 mei, indien direct aansluitend gras wordt gezaaid (her inzaai) Stikstofbemesting mag alleen wanneer uit een graslandvernietigingsmonster blijkt, dat het volg gewas stikstofbemesting nodig heeft.

5

Toegestaan, indien direct aansluitend, maar uiterlijk op 16 juli, een (mengsel van een) aangewezen aaltjes beheersend gewas wordt geteeld ter voorbereiding van de vervolgteelt van uiterlijk het volgende voorjaar:

  • De volgende aaltjes beheersende gewassen zijn aangewezen: Japanse Haver, Tagetes erecta en Tagetes patula.
  • Deze gewassen mogen pas vanaf 23 oktober worden vernietigd. Japanse haver mag ter voorkoming van zaadvorming tussentijds gemaaid worden.
  • Een graslandvernietigingsmonster is niet verplicht.

6

Toegestaan indien direct aansluitend gras wordt gezaaid (her inzaai). De graslandvernietiging moet vooraf bij RVO worden gemeld. De stikstofgebruikersnorm van het gewas (totaal-norm) wordt op deze percelen met 50 kg N/ha gekort. Een graslandvernietigingsmonster is niet verplicht.

7

Toegestaan, indien direct aansluitend tulpen, krokussen, irissen of muscari worden gepland. Een graslandvernietigingsmonster is niet verplicht

8

Alleen toegestaan op kleigrond, indien het eerstvolgende gewas anders is dan gras. Een graslandvernietigingsmonster is niet verplicht.

Klik hier voor de het PDF bestand!

Algemeen:

  • Er is een uitzondering voor de aanleg en onderhoud van ondergrondse kabels en leidingen van algemeen belang
  • De uitzondering in het kader van werkzaamheden t.b.v. ruilverkaveling zijn niet in dit schema opgenomen.

Toegelaten relatief stikstofbehoeftige gewassen: Tabel-3-Stikstofbehoeftige-gewassen-vanggewassen-2022

Ontdek wat Loonbedrijf Tamminga voor u kan betekenen

Dit overzicht is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen gebaseerd op informatie uit dit overzicht aanvaardt Loonbedrijf Tamminga geen enkele aansprakelijkheid.