Gewasbeschermingsmonitor

Gewasbeschermingsmonitor

Wat is het?

Het bekende Gewasbeschermingsplan is vervangen door de Gewasbeschermingsmonitor. Vooraf hoeft dus geen gewasbeschermingsplan meer te worden opgesteld, maar er moet gedurende het teeltseizoen worden bijgehouden welke daadwerkelijk getroffen maatregelen op het gebied van geïntegreerde gewasbescherming genomen zijn en welke middelen toegepast zijn. De registratie hiervan, wat al deels verplicht was, kan nu o.a. door middel van de Gewasbeschermingsmonitor. 

Vanaf het teeltseizoen 2015 hoeft u geen gewasbeschermingsplan voorafgaande aan de teelt te maken. Hiervoor in de plaats kom te gewasbeschermingsmonitor. Aan de hand van de teelt van het vorig seizoen zoekt u naar de mogelijkheden om de komende teelt meer volgens de uitgangspunten van geïntegreerde landbouw uit te voeren. Streef naar minimale inzet en verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Denk hierbij aan rassenkeuze, bemesting, BOS*, vruchtwisseling en schadedrempels. Gedurende de teelt moet u een registratie hiervan bijhouden. De gewasbeschermingsmonitor kunt u per bedrijf of per teelt invullen en moet binnen twee maanden na het beëindigen van de teelt worden afgerond. Eventuele verbeterpunten moeten worden genoteerd..

* BOS = Beslissing Ondersteunend Systeem, zoals; weergegevens, weersverwachting, ziektedruk etc.

Klik hieronder voor een voorbeeld van een Gewasbeschermingsmonitor! 

Gewasbeschermingsmonitor Loonbedrijf Tamminga

Verplichte aspecten gewasbeschermingsmonitor

Onderstaande aspecten dienen te zijn meegenomen in de registratie:

  • Teeltfrequentie en voorvrucht, door middel van een vruchtwisselingsplan.
  • Rassenkeuze en uitgangsmateriaal, aandacht voor: resistente/tolerante cultivars en standaard- of gecertificeerd zaai- en plantgoed.
  • Monitoring van schadelijke organismen in het gewas.
  • Gebruik van waarschuwing-, advies- en beslissingsondersteunende systemen gericht op tijdig signaleren van toenemende ziektedruk.
  • Toegepaste biologische, fysische en mechanische gewasbeschermingsmaatregelen, waaronder de inzet van biologische bestrijders en mechanische onkruidbestrijding.
  • Keuze van gebruikte gewasbeschermingsmiddelen op basis van risico’s voor mens en milieu
  • Overige maatregelen die hebben bijgedragen aan het verminderen van het gebruik van chemische middelen.
  • Oordeel over het succes van de toegepaste beheersmaatregelen.