Vloeibare meststoffen

Vloeibare meststoffen, de overweging die u bezig houdt?

Het gebruik van vloeibare meststoffen is een afweging tussen kostprijs, arbeid, efficiëntie, precisie en milieu. De toepassing van vloeibare meststoffen kreeg met de introductie van de spaakwielbemester een nieuwe impuls. Injectie van deze meststoffen in de graszode biedt hiermee nieuwe kansen met het oog op efficiënt bemesten.

Het principe

Met een spaakwielbemester worden vloeibare meststoffen in de graszode geïnjecteerd. Aan de bemester zitten wielen met injectiepunten die in de zode een computergestuurde dosis meststof afgeven. De injectiewielen. Injecteren op 7 – 8 cm diepte in een patroon van 25 cm om 16 cm . Zodra een injectie-pen in de bodem prikt wordt er onder druk een kleine hoeveelheid kunstmest in de bodem gebracht. Door de verdeelnaaf in de wielen komt er alleen vloeistof uit de injectie-pen als deze naar onder is gericht, met een variabele dosering tussen 100 en 1500 l. per ha (afhankelijk van hoeveelheid stikstof).

Praktisch bekeken veldspuit of spaakwielbemester?

Binnen het segment van vloeibare meststoffen bestaat de keuze van toedienen: volvelds met de sproeimachine of injecteren door middel van de spaakwielinjecteur. Met de huidige technieken voor zowel de sproeimachine of spaakwielinjecteur kunnen wij bemesten op een hoog niveau. Voor/onder bepaalde omstandigheden bv werkbreedte, spuitsporen, omstandigheden/kwaliteit grond etc. kan voor het toedienen van vloeibare meststoffen de sproeimachine de voorkeur hebben. Wat voor u het beste is, daar geven wij u graag deskundig advies over. Een belangrijk voordeel van vloeibare meststoffen is dat je met de verhouding van de verschillende stikstofvormen ammonium/nitraat/ureum kunt spelen. dit geeft mogelijkheid sturing te geven, binnen het segment van meststoffen. Ook de nauwkeurigheid van vloeibare meststoffen is hoog, overal komt evenveel zowel langs de rand als over grote breedtes.

Bemesting

Samengevat

Sproeien van meststoffen

  1. Grotere werkbreedte
  2. Minder sporen
  3. Lager gewicht

Spaakwielbemesting

  1. Geen/weinig vervluchtiging
  2. Geen risico op verbranding
  3. Bemesting op de plaats waar het hoort, bij de wortels.

Klik op de link hieronder voor informatie omtrent de soorten kunstmest in hun werkingsspectrum. (Bron Triferto)

Bemesten in een nat of laat voorjaar