Hoofdweg 11, 9617 AA Harkstede | Telefoon : 050 404 1431

Activiteitenbesluit milieubeheer en de teeltvrije zone.

Sinds 1 januari 2018 gelden er binnen milieubeheer strengere regels omtrent het spuiten dan wel bemesten van de gebieden.

Foto_Teeltvrijezone

Een en ander is opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer (AB), deze is wettelijk te lezen op:

Wetten.overheid.nl Paragraaf 3.5.3 Artikel3.78

 

Het Activiteitenbesluit (AB) bevat algemene milieuregels op het gebied van bodem, water en lucht. Wat betekend dit voor ons en voor u?

 

 

Om het geheel duidelijk weer te geven zijn er door de gezamenlijke organisaties (CLM, Nefyto, Unie van waterschappen, Agrodis en LTO Nederland) Toolboxkaarten gemaakt.

De belangrijkste is: Activiteitenbesluit , de rest kunt u hier vinden en downloaden: http://www.toolboxwater.nl/toolbox

Ook is het geheel weergeven in een handige tabel, Tabel_teeltvrije_zone_2018.pdf