Hoofdweg 11, 9617 AA Harkstede | Telefoon : 050 404 1431

Prijzen meststoffen 2019

Spaakwiel-bemester:

Anasol : € 0,45 cent per kg N                                                                                       

Bestaande uit : 15% Stikstof en 10% Zwavel (So3) per 100 Kg product
Opbouw Stikstof : 1,5% Ureum, 9% Ammonium en 4,5 % Nitraat.

Kosten injecteren:

0-25 ha

€ 33 p/ha

25-50 ha
> 50 ha

 

Veldspuit:

Balansmest : € 0,70 cent per kg N

Bestaande uit : 14% Stikstof en 10-12% Zwavel (So3) per 100 Kg product.
Opbouw Stikstof : 8% Ammonium, 4,5% Ureum, 1,5% Nitraat en 1% Humuszuren.

15% Ureum oplossing : € 0,55 cent per kg N

Bestaande uit : 15% Ureum Stikstof

Kosten spuiten:

0-25 ha

€ 29 p/ha

25-50 ha
> 50 ha

Nitraat N :                voor een vlotte start met snel opneembaar stikstof.

Ammonium  N :       voor duurwerking van stikstof.

Ureum N :                voor duurwerking in combinatie met verminderde verzuring.

Sporenelementen:
Fertivit (Seelenium/Kobalt) via bemesting worden sporenelementen organisch gebonden aan het gras waardoor de beschikbaarheid van deze elementen optimaal voor uw vee is.

 

Heeft u vragen, neem vrijblijvend contact op!

Prijswijzigingen voorbehouden, prijzen exclusief btw.