Voederbieten

De belangstelling voor voederbieten in het veehouderijbouwplan neemt fors toe.
Voederbieten hebben een gunstig effect op de melkproductie en kwaliteit, en verhogen bovendien de ruwvoeropname vanwege de hoge smakelijkheid.

Door de derde gewas eisen vanuit het  Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)  staan voederbieten extra in de belangstelling. U geeft invulling aan deze eis zonder in te leveren op kVem-productie.

De teelt van voederbieten komt sterk overeen met die van suikerbieten, de benodigde machines en gewasbeschermingsmiddelen zijn ook beschikbaar vanuit de suikerbietenteelt.

 

Lees meer: Voederbieten

                                                                                                                                                                      

Prijzen meststoffen 2018

Spaakwiel-bemester:
Anasol : € 0,50 cent per kg N                                                                                       

Bestaande uit : 15% Stikstof en 10% Zwavel (So3) per 100 Kg product
Opbouw Stikstof : 1,5% Ureum, 9% Ammonium en 4,5 % Nitraat.

Kosten Injecteren: 0-25 ha  € 31 p/ha
  25-50 ha € 27 p/ha
  >50 ha € 25 p/ha

 

Veldspuit:
Balansmest :
 € 0,65 cent per kg N

Bestaande uit : 14% Stikstof en 10-12% Zwavel (So3) per 100 Kg product.
Opbouw Stikstof : 8% Ammonium, 4,5% Ureum, 1,5% Nitraat en 1% Humuszuren.

15% Oplossing : € 0,65 cent per kg N

Bestaande uit : 15% Ureum Stikstof.

Kosten spuiten: 0-25 ha  € 28 p/ha
  25-50 ha € 24 p/ha
  >50 ha € 22 p/ha

Lees meer: Actuele prijzen meststoffen