Hoofdweg 11, 9617 AA Harkstede | Telefoon : 050 404 1431

Historie over het ontstaan van Loonbedrijf Tamminga Harkstede.

Oprichting van het bedrijf ligt in 1909 toen twee oudooms begonnen zijn te dorsen.
Leningen kon je toen nog niet bij de bank krijgen, je moest dus op zoek naar een geldschieter.
Deze werd gevonden en het bedrijf kon van start.

1924 was het jaar dat J.J. Tamminga samen met nog twee vennoten verder gingen onder de naam gebr. Tamminga.
Een nieuwe dorsgarnituur plus locomobiel werd gekocht en zo werd er gedorst.
De kosten en administratie van toen waren vele malen lager/eenvoudiger (zie foto) dan nu.

 

In 1928 werd een nieuwe buldog gekocht, deze buldog plus een tweede die aangeschaft werd in 1930 werden door de Duitsers in 1944 in beslag genomen.

1954 Opgang spuiten gewasbeschermingsmiddelen sproeimachine met 12 meter brede opbouw op Farmall Cup, jaar erop wegens uitbreiding tweede gekocht.

1963 Door de opmars van maaidorsen werd er een maaidorser aangeschaft.
Het was een tijd van spuiten, maaidorsen en dorsen met de dorsmachine.
Dit laatste was vaak werk bij winterdag, en dat viel niet altijd mee.
De begaanbaarheid van de wegen waren slecht zodat het niet mogelijk was om de dorsmachine over de lanen op de plek te krijgen.
De dorsmachine werd over het seizoen dan ook wel 15 keer per schip vervoerd.
Ook nam de maaidorser het werk over de jaren heen steeds meer over van de dorsmachine, 1974 was daarom ook het laatste jaar dat de dorsmachine draaide.

1967 Was het jaar dat er een 1 rijer Eicher gekocht werd voor de oogst van suikerbieten.
Dit is in de loop der jaren uitgebreid van meerdere 1 rijer Eicher naar 2 Rijer Stoll rooier en van twee naar 6 rijer zwadrooiers tot het systeem van bunkerrooiers van nu.

 

Wel zijn er sinds 1960 meerdere werkzaamheden opgepakt b.v. stekbietenpootmachine , grondontsmetter, veldbonenzaaier etc. (voor werkzaamheden van nu zie kopje loonwerk) maar bepaalde werkzaamheden vonden geen opmars of zijn door tijdsontwikkeling weer gestopt.

Ook zijn er sinds oprichting/bestaan bedrijf meerdere venootschappen geweest, maar altijd onder de naam Tamminga.

En natuurlijk de ontwikkeling in de landbouw heeft al die jaren niet stilgestaan zo waren er pieken en dalen maar door overname en samenwerking is het bedrijf gegroeid tot een dienstverlenend bedrijf voor akkerbouw/veehouderij.

Wetenswaardigheden :
1909 oprichting bedrijf
1925 gemiddeld weekloon Fl. 17.50
1957 gemiddeld weekloon Fl. 62.00
1968 gemiddeld weekloon Fl. 145.00
1959 aanschaf Deutz voor Fl. 19.500
1963 aanschaf maaidorser voor Fl. 29.500
1966 eerste klant bietenrooien v/d Spek Woldendorp
1966 van Hamweg/Harkstede naar huidig pand Hoofdweg 11
1974 laatste klant dorsmachine Pier Garreweer