Hoofdweg 11, 9617 AA Harkstede | Telefoon : 050 404 1431

Gewasbeschermingsmonitor

Vanaf het teeltseizoen 2015 hoeft u geen gewasbeschermingsplan voorafgaande aan de teelt te maken. Hiervoor in de plaats kom te gewasbeschermingsmonitor. Aan de hand van de teelt van het vorig seizoen zoekt u naar de mogelijkheden om de komende teelt meer volgens de uitgangspunten van geïntegreerde landbouw uit te voeren. Streef naar minimale inzet en verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Denk hierbij aan rassenkeuze, bemesting, BOS*, vruchtwisseling en schadedrempels. Gedurende de teelt moet u een registratie hiervan bijhouden. De gewasbeschermingsmonitor kunt u per bedrijf of per teelt invullen en moet binnen twee maanden na het beëindigen van de teelt worden afgerond. Eventuele verbeterpunten moeten worden genoteerd. In het downloadgedeelte is een voorbeeld van een algemene gewasbeschermingsmonitor toegevoegd, klik hier voor een directe link.

* BOS = Beslissing Ondersteunend Systeem, zoals; weergegevens, weersverwachting, ziektedruk etc.